Verksamhet och resultat

Resultat av energieffektivitetsavtalen 2008-2012

Näringsliv ● kommuner ● fastighetssektornDe årliga effekterna i slutet av 2012:

 • besparingar av värme-energi och bränslen 5,85 TWh
 • elbesparingar 2,25 TWh/a
 • energikostnadsbesparingar 344 miljoner euro
 • minskade koldioxidutsläpp 2,1 miljoner ton


Om den förverkligade energibesparingen rapporterade

 • 73 % från industrin
 • 20 % från energiproduktionen
 • 7 % från övriga sektorer


Under åren 2008–2012 beviljades 59,9 miljoner euro i energistöd.  Stöden fördelades enligt följande.

 • 8,5 miljoner till energikartläggningar
 • 51,4 miljoner till energibesparingsinvesteringar


Det rapporterade beloppet för investeringar till besparingsåtgärderna uppgick gemensamt till ungefär 490 miljoner euro.

Om investeringar rapporterade

 • 46 % från industrin
 • 34 % från energiproduktionen
 • 10 % från kommuner
 • 10 % från övriga sektorer

 

Årliga resultatet av Energieffektivitetsavtalen finns endast på finska.


Bookmark and Share Tulosta Viimeksi päivitetty: 17.06.2014