Verksamhet och resultat

Resultat av energieffektivitetsavtalen 2008-2014

Näringsliv ● kommuner ● fastighetssektornDe årliga effekterna i slutet av 2014:

 • besparingar av värme-energi och bränslen 8,76 TWh
 • elbesparingar 3,27 TWh/a
 • energikostnadsbesparingar 440miljoner euro
 • minskade koldioxidutsläpp 3,6 miljoner ton


Om den förverkligade energibesparingen rapporterade

 • 73 % från industrin
 • 17 % från energiproduktionen
 • 10 % från övriga sektorer


Under åren 2008–2014 beviljades 84,7 miljoner euro i energistöd.  Stöden fördelades enligt följande.

 • 12,5 miljoner till energikartläggningar
 • 72,2 miljoner till energibesparingsinvesteringar


Det rapporterade beloppet för investeringar till besparingsåtgärderna uppgick gemensamt till ungefär 792 miljoner euro.

Om investeringar rapporterade

 • 38 % från industrin
 • 25 % från energiproduktionen
 • 15 % från service sektor
 • 22 % från övriga sektorer

 

Läs mer på engelska eller på finska >>

 ETS14.jpg

Årliga resultatet av Energieffektivitetsavtalen finns endast på finska.


Bookmark and Share Tulosta Viimeksi päivitetty: 12.01.2016