Energieffektivitetssystemet (EES)

Energieffektivitetssystemet (EES)

Energieffektivitetssystemet EES hjälper företaget att skapa ett systematiskt tillvägagångssätt för ständig förbättring av energieffektiviteten.

EES kan integreras i företagets miljöledningssystem enligt ISO 14001 eller i något annat ledningssystem som företaget tillämpar. Det kan även tillämpas som ett eget system allt efter företagets behov.

Införande av energieffektivitetssystemet krävs i företag som anslutit sig till åtgärdsprogrammen för energiintensiv industri eller energiproduktion inom energieffektivitetsavtalet för näringslivet. Inom de övriga åtgärdsprogrammen för näringslivet är det frivilligt att införa systemet, men element som motsvarar energieffektivitetssystemets huvudinnehåll har tagits med i alla åtgärdsprogram inom avtalet för näringslivet och även i avtalen för kommunsektorn.


Bookmark and Share Tulosta Viimeksi päivitetty: 06.05.2014