Hörnstenarna för avtalsverksamheten

Hörnstenarna för avtalsverksamheten

Genom energieffektivitetsavtalen främjas genomförandet av energieffektivitet inom olika verksamhetsområden. Syftet med avtalen är att systematiskt styra företag och sammanslutningar till bättre energieffektivitet.

Principen om ständig förbättring är central i alla avtal. Företag och sammanslutningar som anslutit sig till avtalet sätter upp sina egna mål för effektivering av energianvändningen, vidtar de åtgärder som krävs för att uppnå dem och rapporterar årligen om genomförandet av energieffektivitetsåtgärder och annan verksamhet som syftar till att förbättra energieffektiviteten.

Ett viktigt mål för avtalssystemet är bl.a. i avtalen för näringslivet och kommunsektorn att främja införandet av ny energieffektiv teknik och nya energieffektiva tjänster. Staten beviljar stöd för energibesiktning och -analyser och efter prövning för energieffektivitetsinvesteringar och införande av ny energieffektiv teknik vid företag och sammanslutningar som anslutit sig till avtalen.


Bookmark and Share Tulosta Viimeksi päivitetty: 14.12.2010