Aktörer

Aktörer

Parterna i avtalsverksamheten är ministerier, branschförbund samt företag och sammanslutningar.

Energieffektivitetsavtal för näringslivet 2008-2016

 • Finlands Näringsliv EK
 • Autoalan keskusliitto ry
 • Elintarviketeollisuusliitto ry
 • Finsk Energiindustri rf
 • Kemianteollisuus ry
 • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
 • Metsäteollisuus ry
 • Muoviteollisuus ry
 • Förbundet för Finsk Handel
 • Teknologiateollisuus ry

Ansvarigt ministerium: Arbets- och näringsministeriet

Energieffektivitetsavtalet för kommunsektorn 2008–2016

 • Stora städer, kommuner, kommunförbund

Ansvarigt ministerium: Arbets- och näringsministeriet


Energiprogrammet för kommunsektorn 2008–2016

 • Motiva
 • Små städer, kommuner, kommunförbund

Ansvarigt ministerium: Arbets- och näringsministeriet

Ramavtalet för genomförandet av energiprogrammet och energieffektivitetsavtalet för kommunsektorn 2008–2016 har även undertecknats av arbets- och näringsministeriet, Finlands Kommunförbund och Motiva.

Oljebranschens energieffektivitetsavtal HÖYLÄ III

 • Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liitto SBL ry
 • Olje- och biodrivmedelsbranschen rf
 • Öljy- ja Kaasulämmitys Yhdistys ry
 • Oljebranschens Servicecentral Ab
 • Bolagen som levererar flytande bränslen och fordonsbränslen

Ansvarigt ministerium: Arbets- och näringsministeriet
Övriga ministerium: Miljöministeriet


Energieffektivitetsavtalet för fastighetssektorn 2010–2016 – Bostadsfastigheter

 • Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

Ansvarigt ministerium Miljöministeriet
Övriga ministerium: Arbets- och näringsministeriet

 

Energieffektivitetsavtalet för fastighetssektorn 2011–2016 –
Fastigheter med verksamhetslokaler

 • Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

Ansvarigt ministerium: Arbets- och näringsministeriet
Övriga ministerium: Miljöministeriet

 

Energieffektivitetsavtalet för kollektivtrafiken 2008-2016

 • Linja-autoliitto ry
 • Suomen Paikallisliikenneliitto ry
 • VR-Group Ab

Ansvarigt ministerium: Kommunikationsministeriet
Övrika ministerier: Arbets- och näringsministeriet och Miljöministeriet


Energieffektivitetsavtalet för varutransporter och logistik 2008–2016

 • Finlands Transport och Logistik SKAL rf
 • Logistiikkayritysten Liitto ry
 • VR-Group Ab

Ansvarigt ministerium: Liikenne- ja viestintäministeriö
Övrika ministerier: Arbets- och näringsministeriet och Miljöministeriet


Lantbrukens energiprogram
2010–2016

 • Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK)
 • Puutarhaliitto ry PL
 • Handelsträgårdsforbundet
 • Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC

Ansvarigt ministerium: Jord- och skogsbruksministeriet

Vid genomförandet av lantbrukens energiprogram har förutom undertecknarna även Landsbygdsverket och operatören Motiva en central roll.


Bookmark and Share Tulosta Viimeksi päivitetty: 07.01.2015