Information om avtalen

De nationella energieffektivitetsavtalen

Energieffektivitetsavtalen är en viktig metod för att främja energieffektiviteten i Finland.

Avtalssystemet har en väsentlig roll i den nationella klimat- och energistrategin (2008), som ansvarar för Finlands internationella åtaganden i arbetet för att bekämpa klimatförändringen.

Avtalsverksamheten har också en central ställning vid genomförandet av EU:s energieffektivitetsdirektiv (2012/27/EU).

Energieffektivitetsavtalen för olika verksamhetsområden baserar sig på frivillighet och är i kraft fram till 2016. Avtalen omfattar:

  • näringslivet
  • kommunsektorn
  • oljebranschen
  • fastighetssektorn
  • varu- och kollektivtrafiken samt
  • lantbruket.

Bookmark and Share Tulosta Viimeksi päivitetty: 02.03.2015