Lantbrukets energiprogram, frågor och svar

Vem kan ansluta sig till Lantbrukets energiprogram?

Alla gårdar och trädgårdslägenheter kan ansluta sig till Lantbrukets energiprogram.

Hur ansluter sig en gård till programmet?

Gården ansluter sig till programmet genom att posta det undertecknade anslutningsdokumentet till en behörig ELY-central som i sin tur skickar en anslutningsbekräftelse till gården. Anslutningsdokument finns på internetadressen:

www.mavi.fi/energiprogram

När startar programmet?

Programmet startade 21.01.2010 och gårdar kan nu ansluta sig.

Hurdant material får en gård som anslutit sig till sitt förfogande?

Motiva Oy skickar till gården ett faktapaket som bl.a. omfattar anvisningar om uppgörande av en egenkontrollplan samt anvisningar om beställning av en energiplan. Faktapaketet innehåller olika verktyg för befrämjande av energieffektiviteten samt guider och broschyrer i anknytning till ämnet.

Vem godkänner energiplanerare för gårdsbruksenheter?

Planerarna godkänns av Landsbygdsverket. Det finns vissa krav på utbildning och kännedom om branschen för energiplanerarna. För att kunna bli auktoriserad till energiplanerare skall personen dessutom genomgå orienteringsutbildning som Landsbygdsverket godkänt.

När kan man ansöka om energiplanerarkompetens?

Kompetens för uppgörande av energiplaner kan ansökas från Landsbygdsverket.

Var hittar jag auktoriserade energiplanerare?

Kontaktuppgifter till de planerare som erhållit gårdens energiplanerarkompetens finns på adressen:

http://snadi.mmm.fi/energianeuvonta/index.faces

Hur ansöker man om stöd för energiplanen?

En gård som anslutit sig till energiprogrammet beställer en energiplan varefter planeraren eller dennes bakgrundsorganisation ansöker om stöd från ELY-centralen. Uppgörandet av planen kan påbörjas först efter att ett positivt stödbeslut är gjort.

Till vem och hur utbetalas planeringsstödet?

ELY-centralen betalar stödet till planeraren/bakgrundsorganisationen. Jordbrukaren betalar sin självfinansieringsdel direkt till planeraren.


Bookmark and Share Tulosta Viimeksi päivitetty: 14.12.2010