Lantbrukets energiprogram 2010-2016

Lantbrukets energiprogram

Lantbrukets energiprogram uppfyller våra internationella klimat- och energiförpliktelser samt på basis av dem uppställda nationella målsättningar. Programmet som baserar sig på frivillighet förväntas medföra betydande resultat som minskar behovet av nationell normstyrning.

Statsstöd för gårdar som anslutit sig till programmet

Beroende på energiförbrukningen gör de gårdar som ansluter sig till programmet antingen en gårdsspecifik energiplan eller -kartläggning eller iakttar egenkontroll av energiförbrukningen.

Statsstöd för gårdar som anslutit sig till programmet

Staten understöder gårdar som anslutit sig till energiprogrammet i begynnelsestadiet av energiplanen. Stöd beviljas för kostnaderna av energiplanerarens gårdsbesök. Om stödet stadgas i statsrådets förordning (1000/2009, 15.12.2009).Tilläggsinformation:

Energiprogrammet för jordbruket -broschyr (PDF)

Lantbrukets energiprogram – presentation (PDF)


Bookmark and Share Tulosta Viimeksi päivitetty: 11.08.2011