Lantbruk

Lantbrukets energiprogram 2010-2016

Jord- och skogsbruksministeriets landsomfattande Lantbrukets energiprogram startade 21.1.2010. Programmet erbjuder gårdar en möjlighet att utveckla sin energianvändning i en klimatvänligare och kostnadseffektivare riktning.

Det frivilliga energiprogrammet vägleder gårdar till långsiktig utveckling av energieffektiviteten och ökad användning av förnybara energikällor.

Utöver jord- och skogsbruksministeriet samt Motiva har olika aktörer och parter i branschen deltagit i att uppgöra programmet.


Bookmark and Share Tulosta Viimeksi päivitetty: 17.06.2014