Lantbruk

Lantbrukets energiprogram 2010-2016

Lantbrukets energiprogram, som är ett frivilligt program, ingicks mellan lant- och skogsbruksministeriet och producentorganisationerna för åren 2010-2016. Utöver jord- och skogsbruksministeriet samt Motiva har olika aktörer och parter i branschen deltagit i att uppgöra programmet.

I början av år 2015 inleddes en förändringsfas i energiprogrammet då Landsbygdsprogrammet startade. Avtalsförhandlingarna pågår fortfarande (november 2015). Som en del av förändringen har gårdar inte kunnat ansluta sig till energiprogrammet sedan slutet av år 2014. Sammanlagt anslöt sig 515 gårdar till programmet.

Lantbrukets energiprogram är riksomfattande och uppfyller våra internationella klimat- och energiförpliktelser samt på basis av dem uppställda nationella målsättningar. Programmet som baserar sig på frivillighet förväntas medföra betydande resultat som minskar behovet av nationell normstyrning.

Energiprogrammet erbjuder gårdarna en möjlighet att utveckla sin energiförbrukning i en mer miljövänligt och kostandseffektivt riktning. Programmet vägleder gårdar till långsiktig utveckling av energieffektivitet.
Bookmark and Share Tulosta Viimeksi päivitetty: 25.11.2015