Kommunsektorn

Energieffektivitetsavtal och energieffektivitetsprogrammet för kommunsektorn

För kommunsektorn har två olika energieffektivitetssystem utvecklats. Energieffektivitetsavtal för större kommuner (KETS) sluts mellan Arbets- och Näringsministeriet och varje kommun.

Energieffektivitetsprogrammet för små kommuner (KEO) förvaltas genom ett ramavtal mellan ministeriet, Kommunförbundet och Motiva AB. KEO riktar sig till små kommuner med en befolkning på under 5000 och KETS för större kommuner med fler än 20 000 invånare. Små kommuner ansluter sig till KEO genom att registrera sitt deltagande genom ett individuellt anslutningsdokument.

Följande bild illustrerar rådande förutsättningar för kommunernas deltagande baserat på invånarantal och för kommunförbund baserat på deras energikonsumtion.

 

6.png

 

Energieffektivitetavtal mellan Arbets- och Näringsministeriet och kommunen samt tillhörande Anslutningsdokument (PDF)


Bookmark and Share Tulosta Viimeksi päivitetty: 08.07.2015