Avtalsbranscher

Avtalsbranscher

1.png

Näringslivets energieffektivitetsavtal består av ett Ramavtal med tillhörande bransch-specifika åtgärdsplaner till vilka företag ansluter sig genom ett separat anslutningsdokument. Ett företag kan ansluta sig till flera åtgärdsplaner om så behövs.

Om en bransch-specifik åtgärdsplan saknas för den bransch företaget representerar, kan denna ansluta sig till en allmän åtgärdsplan som specificerat i ramavtalet.


Ramavtal om förbättring av energieffektiviteten i näringslivet (exklusive Bilagor)

Ramavtal om effektivering ab energianvändningen inom näringslivet (PDF)

Exempel på bransch-specifika anslutningsdokument

Energiintensiv industri:
Företagets anslutningsdokument till Åtgärdsprogrammet
för den energiintensiva industin (PDF)


Företagets anslutningsdokument till Åtgärdsprogrammet
för energiproduktion (PDF)

Företagets anslutningsdokument till Åtgärdsprogrammet
för Teknologiindustrin (PDF)


Hotell- och restaurangbranschen:
Företagets anslutningsdokument till Åtgärdsprogrammet
för Turism- och Restaurangförbundet MaRa (PDF)


Energitjänster:
Företagets anslutningsdokument till Åtgärdsprogrammet
för energitjänster (PDF)


Bookmark and Share Tulosta Viimeksi päivitetty: 17.06.2014