Taustalla kansainväliset sopimukset ja velvoitteet

Taustalla kansainväliset sopimukset ja velvoitteet

Energiatehokkuussopimukset ovat osa Suomen pitkän aikavälin energia- ja ilmastostrategian ja valtioneuvoston energiatehokkuustoimenpiteitä koskevan periaatepäätöksen (2010) toimeenpanoa.

Sopimusjärjestelmä on keskeinen työkalu toimeenpantaessa EU:n energiatehokkuusdirektiiviä (2012/27/EU) Suomessa.

Lisäksi sopimukset ovat osa EU:n ilmasto- ja energiapaketin toteuttamista. Taustalla vaikuttavat vahvasti myös muut energia-, ilmasto- ja ympäristösopimukset kuten kansainvälinen ilmastosopimus (UNFCCC) sekä Kioton pöytäkirja.


Bookmark and Share Tulosta Viimeksi päivitetty: 21.03.2017