Taustalla kansainväliset sopimukset ja velvoitteet

Taustalla kansainväliset sopimukset ja velvoitteet

11.gif

Energiatehokkuussopimusjärjestelmä on osa Suomen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian ja helmikuussa 2010 annetun valtioneuvoston energiatehokkuustoimenpiteitä koskevan periaatepäätöksen toimeenpanoa.

Suomessa sopimusjärjestelmä on ensisijainen työkalu toimeenpantaessa EU:n energiapalveludirektiiviä (Direktiivi energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista, 2006/32/EY). Direktiivi tähtää vuonna 2016 yhdeksän prosentin säästöön vuosien 2001–2005 päästökaupan ulkopuolella olevasta keskimääräisestä energian loppukäytöstä. Sopimustoiminta kattaa myös päästökaupan piirissä olevat toiminta-alueet energiavaltaisen teollisuuden ja energiantuotannon alueilla.

Lisäksi sopimukset ovat osa EU:n ilmasto- ja energiapaketin toteuttamista. Taustalla vaikuttavat vahvasti myös muut energia-, ilmasto- ja ympäristösopimukset kuten kansainvälinen ilmastosopimus (UNFCCC) sekä Kioton pöytäkirja.
Bookmark and Share Tulosta Viimeksi päivitetty: 11.04.2014