Valtio tukee energiatehokkuutta

Valtio tukee energiatehokkuutta

Investointituet

Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää harkintaperusteista energiatukea yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille investointi- ja selvityshankkeisiin.

Tuettavat investointihankkeet edistävät

  • uusiutuvan energian käyttöä
  • energiansäästöä
  • energiantuotannon tai -käytön tehostamista tai
  • vähentävät energiantuotannon tai -käytön ympäristöhaittoja.

Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa vuosittain myönnettävän energiatuen maksimimäärän.

Myös ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö myöntävät vastuualueillaan oleville toiminta-alueille tukea energiatehokkuutta parantaviin investointeihin.

Tuki energiakatselmuksille ja -analyyseille

Motiva-mallisten energiakatselmusten tai -analyysien toteuttamiseen saatavan tuen enimmäismäärä on pääsääntöisesti 50 % hyväksytyistä katselmuksen työkustannuksista.

Ministeriön vuoden 2016 tukilinjausten mukaan mikro- ja pk-yritykset sekä kunnat saavat 50 prosentin tuen energiakatselmuksiin. Lisäksi kaikille kunnille voidaan myöntää 60 prosentin suuruinen tuki uusiutuvan energian kuntakatselmuksiin.

Energiatukea ei myönnetä suuryritysten energiakatselmuksiin.

Työ- ja elinkeinoministeriön energiakatselmustuki ei koske asuinrakennuksia eikä maatiloja.

 

 

 


Bookmark and Share Tulosta Viimeksi päivitetty: 21.03.2017