Energiatehokkuusjärjestelmä ETJ

Energiatehokkuusjärjestelmä ETJ

Energiatehokkuusjärjestelmä ETJ auttaa yritystä luomaan systemaattisen menettelyn energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen.

ETJ voidaan integroida yrityksen ISO 14001 -standardin mukaiseen ympäristöjärjestelmään tai muuhun yrityksen käytössä olevaan johtamisjärjestelmään. Sitä on mahdollista myös soveltaa omana järjestelmänään yrityksen tarpeiden mukaisesti.

Energiatehokkuusjärjestelmän käyttöönottoa edellytetään yrityksiltä, jotka ovat liittyneet elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen energiavaltaisen teollisuuden tai energiantuotannon toimenpideohjelmiin. Muissa elinkeinoelämän toimenpideohjelmissa sen käyttöönotto on vapaaehtoista, mutta energiatehokkuusjärjestelmän pääsisältöä vastaavat elementit on sisällytetty kaikkiin elinkeinoelämän sopimuksen sisältämiin toimenpideohjelmiin ja myös kunta-alan sopimuksiin.

Energiatehokkuusjärjestelmä (PDF)

Energy Efficiency System (PDF)

Energiatehokkuusjärjestelmän toteuttamisen arviointi

Energiatehokkuusjärjestelmää (ETJ) käyttävien yritysten sisäisen auditoinnin ja ulkoisen arvioinnin tueksi on laadittu energiatehokkuusjärjestelmän raporttipohja. Raporttipohjaan on kirjattu auditoinnissa selvitettäviä asioita kysymysten muotoon. Sen avulla ETJ:tä hyödyntävä yritys voi läpikäydä toimintaansa ja tarkistaa toteutetaanko järjestelmää riittävällä tarkkuudella.

Raporttipohja on laadittu Motivan, Suomen johtavien sertifiointilaitosten sekä energiavaltaisen teollisuuden ja energia-alan yritysten välisenä yhteistyönä.

ETJ toteutumisen arviointikysymykset (doc)


Lisäksi on laadittu ETJ:n auditointiraportti sisäisen tai ulkoisen auditoinnin yhteydessä havaittujen poikkeamien, kehityskohteiden ja vahvuuksien raportoimiseen.


ETJ auditointiraportti final (doc)


Bookmark and Share Tulosta Viimeksi päivitetty: 30.05.2014