Liittyminen käytännössä

Liittyminen käytännössä

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa yksittäinen yritys tai yhteisö liittyy oman alansa toimenpideohjelmaan.

Liittymismenettely ja -asiakirjat:


Liittyminen edellyttää kyseisen toimialaliiton jäsenyyttä. Ne yritykset, joiden toimialalle ei ole puitesopimuksessa määritetty omaa toimialakohtaista toimenpideohjelmaa, voivat liittyä elinkeinoelämän yleiseen toimenpideohjelmaan.

Kunta-alan energiatehokkuussopimus ja energiaohjelma

Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen liittyvät suuret, yli 20 000 asukkaan, kunnat tai kaupungit ja energiankäytöltään yli 20 000 MWh vuodessa kuluttavat kuntayhtymät.

Vastaavasti pienet asukasluvultaan alle 5 000 asukkaan kunnat tai kaupungit ja energian vuosikulutukseltaan alle 5 000 MWh kuntayhtymät liittyvät kuntien energiaohjelmaan.

Kunnat/kaupungit joiden asukaluku on 5 000 ja 20 000 välillä ja kuntayhtymät, joiden energiankäyttö on välillä 5 000–20 0000 MWh voivat valita kumpaan sopimukseen liittyvät.

Liittymismenettely ja -asiakirjat:


Öljyalan energiatehokkuussopimus HÖYLÄ III

Lämmitys- ja liikennepolttonesteiden jakelutoiminnan energiatehokkuussopimusta HÖYLÄ III toteutetaan ohjelmatyyppisesti eikä siihen voi erikseen liittyä.

Sopimuksen ovat allekirjoittaneet työ- ja elinkeino- sekä ympäristöministeriön lisäksi Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto ry, Öljyalan Palvelukeskus Oy, Öljy- ja Kaasulämmitys Yhdistys ry, Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liitto SBL ry sekä lämmitys- ja liikennepolttonesteitä toimittavat yhtiöt.


Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen toimenpideohjelmiin voivat liittyä Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n jäsenyritykset.

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma on suunnattu vuokra-, asumisoikeus- ja/tai osaomistusasuntoja omistaville yhteisöille.

Liittymismenettelyt ja -asiakirjat:


Liikenteen energiatehokkuussopimukset

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimukseen voivat liittyä Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n ja Linja-autoliitto ry:n yksittäiset jäsenyritykset ja muut halukkaat kuljetusalan yritykset.

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimukseen voivat liittyä Linja-autoliiton (LAL) ja Suomen Paikallisliikenneliiton (PLL) jäsenyritykset.

Liittymismenettely ja -asiakirjat:


Maatilojen energiaohjelma

Ohjelmaan voivat osallistua kaikki Suomessa toimivat maa- ja puutarhatilat.

 


Bookmark and Share Tulosta Viimeksi päivitetty: 21.03.2017