Kansalliset energiatehokkuussopimukset

Kansalliset energiatehokkuussopimukset

Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä keino edistää energiatehokkuutta Suomessa.

Sopimusjärjestelmällä on olennainen rooli kansallisessa ilmasto- ja energiastrategiassa, joka vastaa Suomelle asetettuihin kansainvälisiin sitoumuksiin ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä.

Sopimustoiminta on myös keskeisessä asemassa toimeenpantaessa EU:n energiatehokkuusdirektiiviä (2012/27/EU).

Vapaaehtoisuuteen perustuvat eri toiminta-alueiden energiatehokkuussopimukset ovat voimassa vuoteen 2016 asti ja ne kattavat:

  • elinkeinoelämän (teollisuus, energia-ala, palveluala)
  • kiinteistöalan
  • kunta-alan
  • öljyalan.

Bookmark and Share Tulosta Viimeksi päivitetty: 06.02.2017