Palvelualan toimenpideohjelmat

Toimenpideohjelmilla tavoitellaan energiapalveludirektiivin mukaista 9 % energiansäästön toteutumista palvelualalla vuoteen 2016 mennessä.

Liittyneiden yritysten keskeisenä tavoitteena on saavuttaa sopimuskauden lopussa vuonna 2016 liittymisvaiheessa asetettava vuotuinen energiansäästötavoite (MWh/a), joka vastaa yhdeksää prosenttia liittymisvaiheessa ilmoitetusta energiankäytöstä.

Määrällisen energiansäästötavoitteen lisäksi liittyneet yritykset sitoutuvat muun muassa:

 • sopimuksen mukaisen toiminnan organisointiin,
 • tunnistamaan energiankäyttönsä ja sen tehostamismahdollisuudet esim. teettämällä energiakatselmuksia ja -analyyseja,
 • asettamaan energiansäästötavoitteet sekä seuraamaan energiankäyttöään ja asetettujen tavoitteiden toteutumista,
 • toteuttamaan suunniteltuja energiatehokkuuden parantamistoimenpiteitä,
 • ottamaan energiatehokkuuden huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa,
 • hyödyntämään uutta energiatehokasta teknologiaa ja innovatiivisia toimintatapoja,
 • järjestämään energiatehokasta toimintaa tukevaa koulutusta ja viestintää henkilöstölle,
 • raportoimaan vuosittain energiankäytöstään ja sopimuksen mukaisista toimenpiteistä sekä toteutetuista energiatehokkuustoimista.


Lisäksi yritykset pyrkivät:

 • käyttämään uutta energiatehokasta teknologiaa aina, kun se on taloudellisesti sekä turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat huomioon ottaen mahdollista,
 • tehostamaan kuljetusten energiatehokkuutta parantamalla kuljetusten logistiikkaa ja energiankäyttöä yhteistyössä näitä palveluja tarjoavien yritysten kanssa ja
 • lisäämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä, kun se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista.

Autoalan toimenpideohjelmaan sisältyy lisäksi velvoite asiakkaiden energiatehokkaan ajotavan edistämisestä.

Toimenpideohjelmat:

Matkailu- ja ravintola-alan toimenpideohjelma (PDF)

Kaupan alan toimenpideohjelma (PDF)

Autoalan toimenpideohjelma (PDF)

Elinkeinoelämän yleinen toimenpideohjelma (PDF)


Bookmark and Share Tulosta Viimeksi päivitetty: 30.05.2014