Lämmitys- ja liikennepolttonesteiden jakelutoiminnan energiatehokkuussopimus – HÖYLÄ III

Lämmitys- ja liikennepolttonesteiden jakelutoiminnan energiatehokkuussopimus – HÖYLÄ III

Lämmitys- ja liikennepolttonesteiden jakelutoiminnan energiatehokkuussopimus HÖYLÄ III -sopimus kattaa öljylämmitteisten kiinteistöt ja liikennepolttonesteiden loppukäytön.

Sopimuksessa on asetettu tavoitteet lämmityspolttonesteiden toimituksenbiopolttoöljyn osuuden lisäämiseksi. Sopimus on jatkoa vuoden 2007 lopussa päättyneelle HÖYLÄ II energiansäästösopimukselle.

Energiatehokkuussopimuksen tavoitteena parantaa lämmitys- ja liikennepolttonesteiden käytön energiatehokkuutta ja varmistaa osaltaan, että kansallisten energia- ja ilmastostrategian sekä energianpalveludirektiivin ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivin mukaiset tavoitteet saavutetaan. Sopimuksella pyritään myös lisäämään uusiutuvan energian käyttöä.

Tavoitteena on, että vähintään 80 prosenttia lämmitys- ja liikennepolttonesteiden jakelutoiminnasta kuuluu tämän sopimuksen piiriin.

Lämmitys- ja liikennepolttonesteiden jakelutoiminnan energiatehokkuussopimus – HÖYLÄ III (PDF)


Bookmark and Share Tulosta Viimeksi päivitetty: 25.09.2015