Maatilojen energiaohjelma

Maatilojen energiaohjelma

Valtakunnallinen maatilojen energiaohjelma vastaa kansainvälisiin ilmasto- ja energiavelvoitteisiimme ja niiden pohjalta asetettuihin kansallisiin tavoitteisiin. Vapaaehtoisuuteen perustuvan ohjelman toivotaan tuovan merkittäviä tuloksia, mikä vähentää kansallista säädösohjauksen tarvetta.

Ohjelmaan liittyneille maatiloille valtion tukea

Ohjelmaan liittyvät maatilat laativat energiankäytöstään riippuen tilakohtaisen energiasuunnitelman tai -katselmuksen tai noudattavat energiankäytön omavalvontaa.

Valtio tukee energiaohjelmaan liittyneitä maatiloja suunnitelman käynnistysvaiheessa.

Tukea myönnetään energiasuunnittelijan tilakäynnin kustannuksiin. Tuesta on säädetty valtioneuvoston asetuksessa (1000/2009, 15.12.2009).

Ajankohtaista

  • Ajankohtaisseminaari maatilojen energiasuunnittelijoille sekä muille asiasta kiinnostuneille järjestettiin Tampereella 29.11.2012. Seminaarin esitysmateriaalit: Ajankohtaisseminaarin esityskoonti

  • Traktorin taloudellinen ajotapa -esite
    Uusi Traktorin taloudellinen ajotapa -esite on julkaistu. Huomattava osa maanviljelyssä käytettävästä energiasta kuluu polttoaineena traktoreissa ja puimureissa. Taloudelliset seikat ja tiukentuneet energiatehokkuusvaatimukset ohjaavat mahdollisimman tehokkaaseen energian käyttöön.

  • Maatilojen energiaohjelman vuosiraportointi 2012
    Vuosiraporttiin 2012 on kerätty tietoa ohjelman kolmannen toimintavuoden ajalta.
  • Energiaa viisaasti maatilalla -esite (PDF)
    Esitteessä kerrotaan, miten eri tiloilla on onnistuttu parantamaan energiatehokkuutta. Aineisto on koottu maito-, sika-, siipikarja-, vilja- ja avomaanpuutarhatiloilta. Esite sisältää myös yleisiä ohjeita energiatehokkuuden parantamiseen tuotantotiloissa ja kotitaloudessa.

Bookmark and Share Tulosta Viimeksi päivitetty: 27.10.2014