Kunta-alan energiatehokkuussopimus

Kunta-alan energiatehokkuussopimus

Energiapalveludirektiivi edellyttää, että julkisella sektorilla on energiansäästämisessä esimerkillinen rooli.

Kuntien energiatehokkuussopimuksella 2008–2016  (KETS) pyritään ensisijaisesti energiatehokkuuden parantamiseen, mutta siihen sisältyy myös uusiutuvan energian käytön edistämiseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä.

Sopimuksen keskeinen tavoite on saavuttaa sopimuskauden lopussa vuonna 2016 liittymisvaiheessa asetettava vuotuinen energiansäästötavoite (MWh/a), joka vastaa yhdeksää prosenttia liittymisvaiheessa ilmoitetusta vuoden 2005 energiankäytöstä.

Energiatehokkuussopimukseen liittyvillä toimilla kunta myötävaikuttaa osaltaan Suomen kasvihuonekaasujen vähentämiseen. Energiankäytön tehostamisella ja uusiutuvan energian käytöllä voidaan myös parantaa kunnan tai kaupungin toiminnan taloudellisuutta.

Energiatehokkuussopimukseen liittyneet kunnat ja kuntayhtymät sitoutuvat muun muassa:

  • Sopimuksen mukaisen toiminnan organisointiin.
  • Asettamaan energiansäästötavoitteet ja seuraamaan energiankulutustaan.
  • Tekemään suunnitelmallisesti kiinteistöissään energiakatselmuksia siten, että rakennustilavuudella mitattuna 80 % rakennuskannasta on katselmoitu sopimuksen mukaisesti ja selvittämään muun energiankäytön säästömahdollisuudet.
  • Toteuttamaan energiakatselmuksissa tai muuten havaitut tarkoituksenmukaiset ja kustannustehokkaat säästötoimenpiteet.
  • Kartoittamaan uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämismahdollisuudet uusiutuvan energian kuntakatselmuksella vuoteen 2013 mennessä ja ottamaan mahdollisuuksien mukaan käyttöön uusiutuvaa energiaa rakennuksissa ja muissa energiaa kuluttavissa kohteissa.
  • Ottamaan huomioon energiatehokkuuden hankinnoissaan ja suunnittelun ohjauksessa.
  • Kouluttamaan ja viestimään omaa henkilöstöä sopimuksen toimeenpanosta sekä viestimään energiansäästöstä ja uusiutuvien käytöstä myös ulospäin.
  • Raportoimaan vuosittain energiankäytöstä ja sopimuksen mukaisista toimenpiteistä sekä toteutetuista energiatehokkuustoimista.


Bookmark and Share Tulosta Viimeksi päivitetty: 02.06.2014